303 Perla


Perla

Podnik vznikol ako prvý reštauračný pivovar na Slovensku v roku 1992, ročný výstav piva je 1 200 hl. Čapujú výlučne pivo vlastnej výroby nazývané Zlatá Perla, o stupňovitosti 11,5° a to v pomerne dobrej kvalite. Obsluha je však pomerne pomalá – nestíha.ale obsluha ma ine caro v tomto podniku Cigary tu nedostanete a odrodové víno tiež nie.

Ťažko povedať, či je naplnením marketingového zámeru majiteľov orientácia na súčasný typ klientely, vzhľadom na atraktívnu polohu miesta si však viem predstaviť výrazné zmeny: posunutím začiatku aj konca otváracej doby o pár hodín neskôr by sa “kvalita” klientely určite značne zmenila. Otváracia doba do 21.30 ako za socíku sa už dnes nenosí. A otvoril by som aj v nedeľu. Potom by ani nebola nutná výraznejšia obmena zariadenia interiéru, aby sa dalo kvalifikovať ako obstojná piváreň.

  • Od 1.1.2017 je prevádzka zrušená