501 Min Net


531-min-net

Po oslobodení mesta vojaci Červenej armády okrem opravy mostov a ciest identifikovali aj zamínované objekty a zabezpečovali ich následné odmínovanie. Odmínované objekty označovali nápismi „Provereno, min net“ (Preverené, bez mín). Toto lakonické oznámenie bolo zárukou pre bezpečné užívanie skontrolovaných objektov, respektíve ich prípadnú rekonštrukciu. Súčasťou nápisu bol nielen dátum kontroly, ale aj mená vojakov, ktorí kontrolu vykonali.

Ďalšie takéto nápisy nájdete v Robotníckej ulici, na Hronskom predmestí a na Námestí Štefana Moysesa.