303 Perla

Podnik vznikol ako prvý reštauračný pivovar na Slovensku v roku 1992, ročný výstav piva je 1 200 hl. Čapujú výlučne pivo vlastnej výroby nazývané Zlatá Perla, o stupňovitosti 11,5° a to v pomerne dobrej kvalite. Obsluha je však pomerne pomalá – nestíha.ale obsluha ma ine caro v tomto podniku Cigary tu nedostanete a odrodové vínoRead More